Klachtenregeling

Anthe Psychologie

Heb je vragen of opmerkingen over mijn diensten? Of ben je ontevreden? Laat het me alsjeblieft weten. Graag ga ik dan met je in gesprek, zodat we met elkaar naar een oplossing kunnen zoeken.

.


.

Blijf je desondanks zitten met vragen of onvrede? Of betrek je er liever een onafhankelijk persoon er bij? Dan kun je contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris. Hiervoor werk ik samen met Klacht&Company, via P3NL. De klachtenfunctionaris begeleidt in overleg met jou de indiening en de verdere afhandeling van je klacht. Hieronder kun je lezen hoe dat in zijn werk gaat. Het uitgebreide klachten- en geschillenreglement kun je hieronder downloaden.

.


.

Hoe werkt de klachtenfunctionaris?

1. Indiening klacht

Je kunt je klacht indienen door het invullen van het klachtenformulier. Dit vind je hier, op de website van P3NL. Wanneer je zelf niet op internet kunt, is het mogelijk om een papieren versie van het formulier telefonisch op te vragen bij Klacht&Company (088 – 234 16 01).  Het ingevulde formulier kun je mailen naar p3nl@klachtencompany.nl, of per post opsturen naar Klacht&Company, Postbus 3106, 2601 DC Delft. Vind je het lastig om de klacht goed te omschrijven, of wil je liever eerst overleggen? Je kunt dan ook telefonisch contact opnemen met de klachtenfunctionaris (088 – 234 16 01).

2. Verkenning en overleg

Na ontvangst van het formulier zal de klachtenfunctionaris contact met je opnemen. Zij luistert naar je klacht en zet met je op een rij wat er is gebeurd. Jullie bespreken samen wat je met je klacht wil bereiken en wat passende stappen zijn. Met jou toestemming kan de klachtenfunctionaris vervolgens verdere acties ondernemen. De klachtenfunctionaris werkt onafhankelijk en onpartijdig. Zij geeft zelf geen oordeel over de klacht. Wat je met de klachtenfunctionaris bespreekt, is vertrouwelijk. Jij bepaalt welke informatie de klachtenfunctionaris aan anderen (en aan mij) mag doorgeven.

3. Verdere stappen

De verdere afhandeling van je klacht kan op allerlei manieren plaatsvinden. Soms past bijvoorbeeld een schriftelijke uitwisseling, soms ook een bemiddelingsgesprek onder begeleiding van de klachtenfunctionaris. Soms is het ook handig om de mening van een inhoudsdeskundige te vragen. Voor dit traject staat in principe een termijn van 6 tot 10 weken.

4. Afsluiting

Als alle mogelijke stappen zijn gezet, krijg je een schriftelijk bericht over de uitkomst van de klachtafhandeling. In dit afsluitbericht staan ook de afspraken die eventueel zijn gemaakt. Bijvoorbeeld over de oplossing van de klacht of over hoe we in de toekomst met elkaar verder gaan.

.


.

Niet tevreden met de uitkomst?

Heb je het traject met inzet van de onafhankelijk klachtenfunctionaris doorlopen en ben je het niet eens met de uitkomst? Dan kun je de zaak ter beoordeling voorleggen aan de externe geschillencommissie psychische en pedagogische zorg. Deze commissie onderzoekt en beoordeelt je klacht, waarbij beide partijen worden gehoord. Ik moet mij houden aan de uitkomst van deze geschilprocedure. Ook bij een eventueel verzoek tot schadevergoeding waarover wij het onderling niet eens worden, mag je het bindend oordeel van de geschillencommissie vragen.

Meer informatie over de geschilprocedure en de voorwaarden die daarbij gelden, vind je in het eerder genoemde afsluitbericht en via www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten.

.


.

Wat zijn de kosten?

Aan het inschakelen van de klachtenfunctionaris zijn voor jou géén kosten verbonden. Schakel je zelf een bemiddelaar of adviseur in, dan betaal je uiteraard wel zelf de kosten. Als je besluit om alsnog naar de geschillencommissie te gaan, betaal je eenmalig een bedrag aan administratiekosten.

.


.

Andere mogelijkheden?

Er zijn nog andere mogelijkheden om werk te maken van je klacht, of om daarbij ondersteuning te krijgen. De klachtenfunctionaris kan je daarover informatie geven. Informatie vind je ook op www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten.

.


.

Anthe Psychologie is aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg). Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld door P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Psychologen en is gericht op de geestelijke gezondheidszorg met financiering vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Vindt op andere wijze financiering van de diensten van uw zorgaanbieder plaats, dan is eerst een check nodig of de klachten- en geschillenregeling psychische en pedagogische zorg van P3NL van toepassing is. Vraag dit na bij uw zorgaanbieder of overleg met de klachtenfunctionaris.

.


.

.


.

Scroll naar boven