Hyperemesis Gravidarum

Anthe Psychologie

Wat is hyperemesis gravidarum?

Hyperemesis gravidarum (HG) is een ernstige vorm van misselijkheid en braken tijdens de zwangerschap.

Veel vrouwen hebben de eerste maanden van hun zwangerschap last van zwangerschapsmisselijkheid en braken. Bij vrouwen met HG zijn deze klachten echter zo erg dat zij onvoldoende voeding en vocht kunnen binnenhouden. Eten en drinken binnen krijgen is bijna niet mogelijk, ofwel doordat het lichaam het er direct weer uitwerkt (“natte HG”, met tientallen keren overgeven per dag ), ofwel doordat de misselijkheid zo erg is dat het niet lukt om eten of drinken binnen te krijgen (“droge HG”). Er is sprake van gewichtsverlies, uitdroging en ondervoeding, extreme vermoeidheid en overgevoeligheid voor licht, geluid en beweging. De ziekte is dusdanig invaliderend dat je niet meer je werk, huishouden of zelfs persoonlijke verzorging kunt doen. Dit alles kan aanhouden tot aan het einde van de zwangerschap.

De symptomen kunnen iets worden verlicht met behulp van anti-misselijkheidsmedicatie (Emesafene, Primperan, Zofran), vochtinfuus en eventueel sondevoeding.

Voor meer informatie over deze ziekte, zie de website van Stichting ZEHG.

.


.

Onbegrip

HG is lang niet serieus genomen en daardoor zijn er zelfs op dit moment nog geen algemene richtlijnen voor de behandeling ervan. Dit maakt dat niet alleen de ziekte zelf lastig te verdragen is, maar ook het onbegrip rondom de ziekte. Dit onbegrip kan spelen in je eigen omgeving en helaas ook bij zorgverleners. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor deze ziekte en wordt internationaal en ook binnen Nederland hard gewerkt aan goede richtlijnen binnen de zorg.

.


.

Thuis

De thuissituatie van iemand met HG is vaak erg zwaar. Ben je zelf degene met HG, dan kamp je waarschijnlijk (naast de eeuwige misselijkheid en vermoeidheid) met schuldgevoelens, negatieve gedachten over jezelf en gevoelens van wanhoop. Misschien denk je er zelfs aan de zwangerschap af te breken, hoe graag je het kindje ook wil.

Ook voor de partner is het zwaar: je ziet je geliefde lijden en kan niets doen om haar zich beter te laten voelen. Alle taken van haar neem je bovendien over, bovenop je eigen taken. Het is een uitputtende situatie, die je vroeg of laat opbreekt.

Hulp vragen is belangrijk. Praktische hulp, voor in het huishouden, met eventuele kinderen, en zo voort. Daarnaast kan het ook prettig zijn om in deze moeilijke periode af en toe van je af te praten. De Stichting ZEHG heeft lotgenotengroepen waarbij je je kan aanmelden. Dat gaat via Facebook. Er is zowel een praatgroep voor de zwangere als een praatgroep voor partners. Deze worden als heel steunend ervaren.

.


.

Na HG: verwerking en herstel

HG houdt vaak niet op nadat je bevallen bent. Het spugen en de misselijkheid zijn waarschijnlijk wel over, maar de nasleep kan lang duren. Zowel lichamelijk als psychisch/emotioneel kan HG een grote impact hebben. Van een normale zwangerschap moet je al een maand of negen herstellen, bij dames met een HG zwangerschap is het helemaal een aanslag op het lichaam geweest en kan het herstel zelf 1,5 tot 2,5 jaar duren.

Je kunt te maken krijgen met tekorten aan vitamines en mineralen, een verminderde weerstand en energieniveau hebben, problemen hebben met je spijsvertering en het eten, en ook psychische problemen ervaren. De psychische problemen kunnen mild zijn, maar ook leiden tot posttraumatische stress-stoornis (PTSS) en een trigger zijn voor een postpartum depressie.

.


.

Psychologische ondersteuning bij HG

Omdat ik uit ervaring weet hoe heftig HG is, wil ik graag iets doen voor de vrouwen en hun partners die er nu mee kampen.

Ik kan op een aantal manieren iets voor je betekenen:

  • Psychologische ondersteuning tijdens de zwangerschap
    Als je ziek bent, staat je hoofd niet naar een ingewikkelde sessie met een psycholoog. Een behandeling ga ik daarom liever niet aan tijdens de zwangerschap. Wel is het fijn om af en toe van je af te kunnen praten. Ook kan ik je tips geven en je moed geven voor het volgende stukje van deze zware periode.
  • Psychologische behandeling na HG
    Graag help ik je de zwangerschap te verwerken. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met behulp van EMDR.
  • Hulp bij het voorbereiden op een eventuele volgende zwangerschap
    Wil je heel graag nog een kindje, maar zie je ertegenop om weer zwanger te zijn? Dat is begrijpelijk. De kans dat je nogmaals HG krijgt is groot. Een goede voorbereiding op een volgende zwangerschap kan helpen om er toch redelijk doorheen te kunnen komen. Als je wil, kan ik je bijstaan in die voorbereiding, gebruik makend van het voorbereidingsplan van Stichting ZEHG.

Ook voor partners
Ook partners hebben heel wat te doorstaan tijdens, na en ter voorbereiding op HG. Heb je als partner behoefte aan een gesprek? Ook jij bent natuurlijk welkom.

Anthe Psychologie

Heb je interesse in deze begeleiding? Neem gerust contact met me op.

.


.

VOOR WIE?
Voor jou
Musici en co.
Hoogbegaafd?
Hyperemesis Gravidarum

.


.